6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz çalışanları haricinde, öğrencilerimizin ve öğrenci adaylarımızın kişisel verilerinin kullanılması ve kişisel verilerinin işlenmesi faaliyetlerinde benimsenen temel prensipler açıklanmaktadır. 

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya elektronik ortam aracılığı ile bizlere ulaşmaktadır. Verileriniz tarafımızca güvenle saklanmakta ve Kanunun izin verdiği şekilde kullanılmaktadır. Toplanan verileriniz size bilgilendirme yapabilmek, güvenliğinizi sağlayabilmek amacı ile Konuşma Kulübü çalışanları, bankalar, hukuken yetkili kamu kurumları, yurt içinde ve yurt dışında işbirliği içerisinde olduğumuz kurumlar ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerinde belirtildiği üzere paylaşılmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtildiği üzere veri sahipleri olarak sizlerin sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenmişse bilgi alma,

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla verileceğini öğrenme, 

  • Kişisel verilerinizin yanlış veya eksik olması durumunda düzeltilmesini isteme, 

  • Kişisel verilerinizin Kanun’da öngörülen şartlar sağlanmışsa silinmesini isteme. 

Sahip olduğunuz haklarınıza dair taleplerinizi bilgi@konusmakulubu.net adresine iletebilirsiniz. Talebiniz en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Sizin adınıza üçüncü kişilerin başvurabilmesi için noterlikçe düzenlenmiş özel vekaletname sunmaları gerekmektedir. 

WhatsApp Hemen Ara