AnasayfaKurumsalBlogDuyurularİletişim

Betimleyici Sıfatlar

Betimleyici Sıfatlar

BETİMLEYİCİ SIFATLAR

“very” Yerine Kullanılabilecek Sıfatlar

“very”, anlamı güçlendirmek için en çok kullanılan pekiştiricilerden biri. Cümlelerinizin her birinde “very” kullanmak yerine, İngilizcedeki pek çok farklı betimleyici sıfatı konuşurken ve yazarken kullanarak hem kelime dağarcığınızı genişletebilir hem de İngilizcede ifade gücünüzü arttırabilirsiniz.

 

“very” yerine kullanılabilecek sıfatlardan bazıları şunlardır.

 

Very noisy Deafening

“deaf” kelimesi bir sıfat (adjective) olup, “sağır” anlamına gelmektedir ve arkasına aldığı “-ing” ekiyle türü değişmez yine sıfat olarak kalır fakat anlamca bir değişime uğrar.

 

The noise of the machine was deafening.

Makinenin sesi sağır ediciydi/çok gürültülüydü.

 

Very old out-dated; ancient

Kelime dağarcığını genişletmek ve İngilizcede ifade gücünüzü artırmanın yanı sıra, bu örnekte olduğu gibi konuşurken betimleyici sıfatlar kullanmak ifadenizin pozitif, nötr ya da negatif yönde tonunu da belirler.

“out-date” ve “ancient” sıfatlarının ikisi de “çok eski” anlamına gelme"sine rağmen “out-dated”,”çok eski olduğu için atıl durumda” ve “ancient”, “modern olmayan, çok eski” anlamına gelmektedir.

 

The office computer system is hopelessly outdated.

Ofisteki bilgisayar sistemi aşırı eskimiş/kullanılamaz halde.

This bridge must not be widened because it is an ancient monument.

Bu köprü antik bir anıt olduğu için genişletilmemeli.

 

Very big massive

Çok büyük anlamına gelen “massive”, gerçek anlamıyla ve mecaz anlamıyla kullanılabilir.

The massive columns at Luxor are being renovated by the Egyptian government.

Luxor’daki (fiziksel olarak) devasa sütunlar Mısır devleti tarafından yenileniyor.

The government put massive amounts of money into the health service.

Hükümet sağlık hizmetlerine ciddi oranda yatırım yapıyor.

 

Very busy swamped

“Busy” günümüzde en çok kullanmak zorunda kaldığımız sıfatlardan biri olmakla beraber, sık sık “very” ile pekiştirilir. Ancak çok meşgul olduğunuzu söylemenin çok daha kolay ve etkili bir yolu var, “I am swamped.”

“Swamp” kelimesinin asıl anlamı “bataklık” olup, meşguliyet bağlamında kullanıldığında “very busy” kelime öbeğinin yerini mecaz olarak tutar.

 

E-commerce websites were swamped with orders during the pre-Christmas rush.

Online ticaret siteleri Noel öncesi siparişlerden ötürü çok meşguller.

 

Very perfect flawless

“perfect” tıpkı “busy” gibi en çok kullanılan sıfatlardan biri. “very perfect” yerine kullanılabilecek sıfatlardan biri, “flawless”. Bu sıfatı incelediğimizde yapısının “hata” anlamına gelen bir kök “flaw” ve “-sız/siz” anlamına gelen “-less” son ekinden oluştuğunu görürüz.

 

Her English is almost flawless.

İngilizcesi neredeyse mükemmel/hatasız.